direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Onderzoeken
Plan: Bestemmingsplan Emmen, Centrum-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.200909054-0701

Hoofdstuk 3 Onderzoeken

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient te worden onderzocht welke gevolgen een bestemmingsplan heeft voor de leefomgeving en het milieu in en nabij het plangebied. Aangezien het voorliggend bestemmingsplan tevens een m.e.r.-plichtige activiteit mogelijk maakt, is toetsing aan de milieuwetgeving waar mogelijk gebaseerd op het uitgevoerde onderzoek in het kader van de m.e.r.