direct naar inhoud van 3.9 Conclusie
Plan: Bestemmingsplan Emmen, Centrum-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.200909054-0701

3.9 Conclusie

Op grond van de uitgevoerde milieuonderzoeken kan worden geconcludeerd dat er geen belemmeringen bestaan voor de uitvoering van het bestemmingsplan. Wel bestaan er een aantal aandachtspunten voor de nadere planuitwerking. Het gaat daarbij om het voorkomen van geurhinder ten opzichte van woon- en zorgcentrum de Holdert, de inrichting van het watersysteem (in relatie tot het naastgelegen waterwingebied).