direct naar inhoud van 2.6 Conclusie beleidskader
Plan: Bestemmingsplan Emmen, Centrum-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.200909054-0701

2.6 Conclusie beleidskader

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het rijksbeleid geen rechtstreekse invloed heeft op het plangebied. Vanuit het provinciaal beleid vormen het waterwingebied en de landschappelijke inpassing een aandachtspunt. Hier wordt aan tegemoet gekomen bij de uitwerking van de plannen (zie hoofdstuk 5). In het gemeentelijk beleid zijn de benodigde kaders voor de ontwikkeling geschapen. Zodoende wordt geconcludeerd dat het voorliggend bestemmingsplan voldoet past binnen het genoemde rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid.