direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Stedenbouwkundige structuur
Plan: Schoonebeek, Stroomdal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2011036-0701

Hoofdstuk 4 Stedenbouwkundige structuur

De bebouwing in het Stroomdal staat in strakke lijnen. Getracht is aansluiting te zoeken op het oorspronkelijke slagenlandschap.
Een aantal slagen wordt als open ruimte in het plan gehandhaafd. De bebouwingsrijen lopen evenwijdig aan de slagen. Inmiddels zijn grote delen van de wijk gerealiseerd. Het plan voorziet in verschillende typen woningen: dubbele-, vrijstaande en aaneengeschakelde woningen.