direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Onderzoek
Plan: Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010001-0003

Hoofdstuk 4 Onderzoek

De resultaten van het milieuonderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van dit ontwerpbestemmingsplan zijn weergegeven in het MER en de bijbehorende bijlagenrapporten. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de conclusies ten aanzien van de milieuaspecten die van belang zijn voor het bestemmingsplan. Per aspect wordt kort ingegaan op het geldende toetsingkader, de conclusies van het onderzoek en de wijze waarop conclusies zullen worden vertaald naar het bestemmingsplan. Voor een nadere onderbouwing van de conclusie wordt verwezen naar het MER. Op 8 juni 2010 heeft de Commissie voor de m.e.r. een positief toetsingsadvies uitgebracht over het MER.