direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Emmen, Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 89
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2017014-W701

Regels

Dit plan betreft het wijzigingsplan Buitengebied Emmen, Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 89 met identificatienummer NL.IMRO.0114.2017014-W701 van de gemeente Emmen.

Dit wijzigingsplan voorziet in:

Op dit wijzigingsplan zijn de desbetreffende Regels van het bestemmingsplan Buitengebied Emmen van toepassing, met dien verstande dat:

  • tot een gebruik strijdig met de bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in ieder geval gerekend: het gebruiken van de gronden voor het in de bestemming Agrarisch - Grondgebonden 1¬†omschreven gebruik, zonder dat de landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in het landschappelijk inpassingsplan in Bijlage 1 van de regels van dit wijzigingsplan, is aangebracht en wordt behouden.