direct naar inhoud van 3.4 Ecologie
Plan: Erica, Ericasestraat 46 (paardenpension)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010010-0003

3.4 Ecologie

Met het in werking treden van de Flora- en Faunawet (FFW) heeft de natuurtoets een sterker accent in de totale beoordeling van milieuaspecten in bestemmingsplannen gekregen. Het gaat hierbij voornamelijk om de gevolgen voor de flora en fauna van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Door A&W Ecologisch Onderzoek te Doetinchem is in december 2009 een ecologisch onderzoek uitgevoerd.

Geconstateerd wordt dat de plannen niet conflicteren met de FFW, mits wordt voorkomen dat broedende vogels worden verstoord. Dit betekent dat wordt aangeraden het broedseizoen te ontzien. Dit houdt in dat werkzaamheden niet tussen eind maart en eind juli mogen worden gestart.