direct naar inhoud van 3.3 Archeologie
Plan: Erica, Ericasestraat 46 (paardenpension)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010010-0003

3.3 Archeologie

Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) van de gemeente Emmen is de bouwlocatie gelegen binnen een gebied met een hoge archeologische trefkans. Om deze reden is een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door De Steekproef te Zuidhorn d.d. december 2009. Doel van het onderzoek was vast te stellen of in het gebied archeologische waarden aanwezig zijn die door de bouwwerkzaamheden bedreigd worden.

Conclusie uit het onderzoek is dat de bodem deels intact is, de aanwezigheid van archeologische sporen is om deze reden niet geheel uit te sluiten. Er zijn tijdens het booronderzoek echter geen archeologische sporen of indicatoren aangetroffen. Gezien het reeds grote aantal boringen binnen het kleine plangebied zijn beperkende of beschermde maatregelen niet wetenschappelijk te verdedigen. Archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Mocht men tijdens het grondwerk onverhoopt alsnog archeologische resten aantreffen, dan dient dit direct bij de gemeente Emmen en de provinciaal archeoloog gemeld te worden.