direct naar inhoud van 4.2 Verkeersstructuur en parkeren
Plan: Emmen, Emmerhout
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010009-0701

4.2 Verkeersstructuur en parkeren

Veel aandacht is besteed aan de uitwerking van de verkeersstructuur; in Emmerhout is het woonerf geïntroduceerd. Dit verschafte de wijk een grote bekendheid. De woningen liggen in clusters geordend rond doodlopende woonerven. Bij de entrees van de woonerven zijn parkeervoorzieningen aangelegd in de vorm van garageboxen en parkeerplaatsen. Op deze manier wilde men het autoverkeer binnen het woonerf zo veel mogelijk beperken.

Routes voor langzaamverkeer liggen los van de hoofdroutes voor autoverkeer. Deze paden, in het groen, slingeren zich door de wijk. Het zijn mooie routes om te fietsen, maar niet altijd even goed herkenbaar.