direct naar inhoud van 4.3 Groenstructuur
Plan: Emmen, Emmerhout
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010009-0701

4.3 Groenstructuur

Het belangrijkste groen van Emmerhout ligt geconcentreerd rond de hoofdontsluiting van de wijk. De Houtlaan heeft door dit ruim bemeten groen het karakter van een 'parklane'. Dit groen zorgt voor een mooie omlijsting van het wegenstelsel.

Het ruime groen rond de hoofdwegen heeft echter tot gevolg dat het groen binnen de buurtjes beperkt van omvang is. In het gedeelte ten zuiden van de Houtlaan beschikken alleen de meest westelijke en meest oostelijke buurten over een ruime interne groenzone. In het gedeelte ten noorden van de Houtlaan ligt het meeste groen rond het wijkcentrum en Emmerhout Noord.