direct naar inhoud van 4.1 Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie
Plan: Emmen, Emmerhout
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010009-0701

4.1 Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie

De wijk Emmerhout was na Angelslo de tweede grote uitbreiding van Emmen. Emmerhout bouwt voort op principes van Angelslo wat betreft de strakke oriëntatie van de woningen, maar wijkt in een aantal opzichten ook heel sterk af. Door de ruime groene opzet van Angelslo vond men dat de afstanden tot het voorzieningencentrum te groot waren geworden. Emmerhout kent daardoor beduidend minder groen binnen de buurten. Dit is gecompenseerd door de hoofdontsluitingswegen extra brede groenprofielen te geven.

Emmerhout dankt haar naam aan de ligging; voor de aanleg van de wijk is 25 ha van de Emmerdennen gerooid. De wijk ligt aan de westzijde tegen dit bosgebied, wat in de buurten aan deze zijde zorgt voor een bijzonder woonklimaat.

Centraal in de wijk ligt de Houtlaan. Deze splitst zich in twee aparte banen waartussen het winkel- en voorzieningencentrum van de buurt is gelegen. Voorzieningen binnen de verschillende buurtjes zijn beperkt tot scholen voor het basisonderwijs. Rond dit wijkcentrum bevindt zich een zone met woningen (gedeeltelijk gerenoveerd) in ruim bemeten groen. Het gedeelte van de wijk ten zuiden van de Houtlaan kent een duidelijke indeling in drie buurten gescheiden door de hoofdontsluiting. Het gedeelte ten noorden van de Houtlaan kent een minder duidelijke indeling; de hoofdontsluiting slingert zich met een lus rond en tussen de verschillende buurtjes.

Het als eerste ontwikkelde, zuidelijke deel van Emmerhout kent alleen plat afgedekte woningen. In het gedeelte ten noorden van de Houtweg staan voornamelijk woningen met een kap. Hiermee is duidelijk afstand genomen van de strakke woningtypologie van Angelslo met platte daken.

De wijk Emmerhout is echter compacter dan de wijk Angelslo, met één volwaardig winkelcentrum en zonder buurtcentra. De groene zones werden niet meer op het formaat van Angelslo toegepast. In Emmerhout kwamen bescheidener groene stroken tussen de buurten; met fiets- en voetgangersroutes maar zonder uitgesproken sociale functie. Een verdere analyse van de wijk Emmerhout is uitgewerkt in de Nota van Uitgangspunten, opgenomen als bijlage 2 van de toelichting.

Voor de herontwikkeling van Emmerhout is een masterplan opgesteld door De Nijl architecten (Masterplan Emmerhout, De Nijl architecten, februari 2007). Dit plan voorziet in een renovatie van het wijkcentrum en omgeving en een concentratie van scholen in het centrumgebied.