direct naar inhoud van Artikel 11 Water
Plan: Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010001-0003

Artikel 11 Water

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water;
 • b. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • c. recreatief medegebruik;
 • d. transport over water;
 • e. oevers en beplanting;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;

met de bijbehorende:

 • h. andere bouwwerken, waaronder bruggen, sluizen, aanlegsteigers, dammen en/of duikers;
 • i. kunstwerken van artistieke aard.

11.2 Bouwregels
11.2.1

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

 • op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden opgericht.

11.2.2

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen andere bouwwerken en worden opgericht, mits deze de waterhuishouding niet belemmeren;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken en kunstwerken van artistieke aard bedraagt maximaal 6 m, met dien verstande dat de hoogte van lichtmasten maximaal 12 m bedraagt;
 • c. de breedte van bruggen bedraagt ten hoogste 5 m.

11.3 Specifieke gebruiksregels

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 15 (algemene gebruiksbepaling) van toepassing.