direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Emmen, Roswinkel, Nieuwe Schuttingkanaal WZ (akkerbouwbedrijf)
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2019027-W701

Regels

Dit plan betreft het wijzigingsplan Buitengebied Emmen, Roswinkel, Nieuwe Schuttingkanaal WZ (akkerbouwbedrijf) met identificatienummer NL.IMRO.0114.2019027-W701 van de gemeente Emmen.

Dit wijzigingsplan voorziet in:

  • de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Grootschalige Veenontginningen’ naar ‘Agrarisch - Grondgebonden 2’, met dien verstande dat een bedrijfswoning gebouwd wordt ter plaatste van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ en ter plaatse van de aanduiding ‘landschappelijke inpassing’ de gronden bestemd zijn voor landschappelijke inpassing en aanleg van voldoende watercompensatie zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels van dit wijzigingsplan.
  • de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie'.
  • de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch – Veldschuur 1’ naar ‘Agrarisch met waarden - Grootschalige Veenontginningen’.

Op dit wijzigingsplan zijn de desbetreffende Regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2011 van toepassing, met dien verstande dat tot een strijdig gebruik met de bestemming in elk geval wordt gerekend:

  • het gebruiken van gronden en bouwwerken voor het in de bestemming ‘Agrarisch - Grondgebonden 2’ omschreven gebruik, zonder dat de landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in het erfinrichtingsplan in Bijlage 1 van de regels van dit wijzigingsplan, is aangebracht en wordt behouden volgens dit erfinrichtingsplan.
  • het gebruiken van gronden en bouwwerken en het instandhouden van bouwwerken in strijd met het voor de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Grootschalige Veenontginningen’ omschreven gebruik;
  • het gebruiken van gronden en bouwwerken voor het in de bestemming ‘Agrarisch - Grondgebonden 2’ omschreven gebruik, zonder uitvoering te geven aan de realisatie en instandhouding van de noodzakelijke maatregelen in de vorm watercompensatie in of direct aansluitend aan het plangebied door middel van de aanleg van een watergang met een opslagcapaciteit van minimaal 2.000 m3 aan de noordkant van het plangebied, met dien verstande dat de gehele watercompensatie binnen 1 jaar na de gereedmelding van de te bouwen woning en bijbehorende bouwwerken is gerealiseerd.