direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Emmen, Nieuw-Amsterdam, Hotel Emmen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2017013-W701

Regels

Dit plan betreft het wijzigingsplan Buitengebied Emmen, Nieuw-Amsterdam, Hotel Emmen met identificatienummer NL.IMRO.0114.2017013-W701 van de gemeente Emmen.

Met dit wijzigingsplan is:

  • de bestemming gewijzigd van 'Agrarisch met waarden - Grootschalige Veenontginningen' naar 'Horeca - Categorie 5'.

Op dit wijzigingsplan zijn de desbetreffende Regels van het bestemmingsplan Buitengebied Emmen van toepassing, met dien verstande dat:

  • tot een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval gerekend: het gebruiken van de nieuw te realiseren uitbreiding zonder dat de landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in de visie terrein uitbreiding Van der Valk Emmen in Bijlage 1 van de regels van dit wijzigingsplan, binnen één jaar na ingebruikname van de bedrijfsuitbreiding is aangebracht en wordt behouden.