direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Emmen, Nieuw-Dordrecht, Bladderswijk WZ 32
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2017005-W701

Regels

Dit plan betreft het wijzigingsplan Buitengebied Emmen, Nieuw-Dordrecht, Bladderswijk WZ 32 met identificatienummer NL.IMRO.0114.2017005-W701 van de gemeente Emmen.

Met dit wijzigingsplan is:

Op dit wijzigingsplan zijn de desbetreffende Regels van het bestemmingsplan "Buitengebied Emmen" van toepassing, met dien verstande dat:

  • een bedrijfswoning uitsluitend mag worden gerealiseerd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
  • tot een gebruik strijdig met de bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in ieder geval gerekend: het gebruiken van de nieuw te realiseren bedrijfswoning zonder dat de landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in het erfinrichtingsplan in Bijlage 1 van de regels van dit wijzigingsplan, binnen één jaar na ingebruikname van de bedrijfswoning is aangebracht en wordt behouden.

Bijlagen bij de regels