direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Emmen, Emmen, Oosterveldsestraat 173
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2015021-W701

Regels

Dit plan betreft het wijzigingsplan "Buitengebied Emmen, Emmen, Oosterveldsestraat 173" met identificatienummer NL.IMRO.0114.2015021-W701 van de gemeente Emmen.

Met dit wijzigingsplan is de bestemming gewijzigd van "Agrarisch met waarden - Kleinschalige Veenontginningen" naar "Agrarisch - Grondgebonden 1" en het bouwvlak vergroot naar 1,5 hectare.

Op dit wijzigingsplan zijn de desbetreffende Regels van het bestemmingsplan "Buitengebied Emmen" van toepassing, met dien verstande dat:

  • tot een gebruik strijdig met de bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in ieder geval gerekend: het gebruiken van gronden en bouwwerken voor het in de bestemming "Agrarisch - Grondgebonden 1" omschreven gebruik, zonder dat de erfinrichting met landschappelijke inpassing is aangebracht en wordt behouden overeenkomstig het erfinrichtingsplan in Bijlage 1.

Bijlagen bij de regels