direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Emmen, Weiteveen, Dordseweg 85
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2015010-W701

Regels

Dit plan betreft het wijzigingsplan "Buitengebied Emmen, Weiteveen, Dordseweg 85" met identificatienummer NL.IMRO.0114.2015010-W701 van de gemeente Emmen.

Met dit wijzigingsplan is:

Op dit wijzigingsplan zijn de desbetreffende Regels van het bestemmingsplan "Buitengebied Emmen" van toepassing, met dien verstande dat:

  • de op de verbeelding aangegeven twee bouwvlakken planologisch één geheel vormen en worden beschouwd als één agrarisch bouwvlak;
  • tot een gebruik strijdig met de bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in ieder geval gerekend: het gebruiken van de nieuw te realiseren loods voor het in de bestemming "Agrarisch - Grondgebonden 1" omschreven gebruik, zonder dat de landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in het erfinrichtingsplan in Bijlage 1 van de regels van dit wijzigingsplan, is aangebracht en wordt behouden volgens dit erfinrichtingsplan;
  • tot een gebruik strijdig met de bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in ieder geval gerekend: het gebruiken van de bestemming "Agrarisch - Grondgebonden 1" voor mestopslag.

Bijlagen bij de regels