direct naar inhoud van 2.1 Vigerende planologische situatie
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013012-0701

2.1 Vigerende planologische situatie

Het plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Emmen, Emmerhout', vastgesteld door de raad op 9 oktober 2012, onherroepelijk geworden op 27 februari 2013. Het plangebied heeft binnen het geldend bestemmingsplan de bestemming 'Wonen - Aaneengbouwd 3'. Deze bestemming is de vertaling van de destijd gevoerde vrijstellingsprocedure ex. artikel 19 lid 2 WRO.

Een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan is noodzakelijk in verband met twee afwijkingen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan:

  • a. De bebouwing (bouwdiepte) van zowel de aaneengesloten woningen als van de appartementen overschrijden het bouwvlak van het bestemmingsplan;
  • b. Appartementen passen niet binnen de bestemming Wonen-Aaneengesloten, zijnde grondgebonden woningen;
  • c. Woonbebouwing wordt tevens gerealiseerd binnen de bestemming Verkeer-Verblijf.