direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013009-0501

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

De planonwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de aanvrager van de omgevingsvergunning. Daarmee is de economische uitvoerbaarheid voldoende geborgd.

Planschade kan bij realisatie van dit plan op voorhand niet geheel worden uitgesloten. Om deze reden is aan planschaderisico overeenkomst gesloten met de aanvrager.