direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Maatschappelijke betrokkenheid
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013009-0501

Hoofdstuk 5 Maatschappelijke betrokkenheid

Op de gevraagde vergunning is de uitgebreide procedure van toepassing.

De terinzagelegging van de ontwerpbesluiten is op 9 april 2013 gepubliceerd in de Zuidoosthoeker en de Staatscourant. Met ingang van 10 april 2013 heeft het ontwerp van de vergunning met het ontwerp van de verklaring van geen bedenking voor zes weken voor een ieder ter inzage liggen. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Er is een zienswijzen ingediend. Deze zienswijze heeft geen aanleiding gegeven voor enige aanpassingen aan het plan.