direct naar inhoud van 3.4 Vormvrije m.e.r.
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013009-0501

3.4 Vormvrije m.e.r.

In voorliggend bouwplan komen geen activiteiten voor die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r.. Vanwege de afwezigheid van die activiteit(en) hoeft geen vormvrije m.e.r. -beoordeling plaats te vinden.