direct naar inhoud van 2.1 Historische gebiedsanalyses en cultuurwaarden
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013005-0701

2.1 Historische gebiedsanalyses en cultuurwaarden

Ten zuiden en ten oosten van Emmen duikt de Hondsrug op en vindt de overgang plaats naar het veenkoloniale gebied van Drenthe. Op deze plaats ligt het gebied van de beheersverordening 'Emmen, Bargermeer industrie- en bedrijventerrein". Zoals de naam al zegt, was het gebied vroeger een meer, het Bargermeer. Dit Bargermeer was ooit een vrij groot meer en lag ten oosten van de oude weg tussen Noord- en Zuidbarge, tussen de twee zandruggen van de Hondsrug die bij Emmen zuidwaarts uiteen gaan. Op de oostelijke zandrug lag de kolonie Nieuw Dordrecht (Vastenow), het zandige en onvruchtbare Oosterveld dat schraal begroeid met heide was. Op de westelijke zandrug rees de Hondsrug stijl op uit het landschap met hierop de bemestte akkers van Noord- en Zuidbarge. Daartussen bevond zich een natuurlijke laagte. Ten zuiden werd het Bargermeer begrensd door een uitgestrekt veengebied. Ten noorden tenslotte lag de "Angelsche Diek", de weg tussen Emmen en het dorpje Angelslo.

Van noord tot zuid was het meer ongeveer drie kilometer lang en van oost naar west ongeveer 1250 meter breed. Het besloeg een oppervlakte van zo'n 400 hectare. Het zuidelijke gedeelte van het meer bestond in latere tijden vooral uit laag- en hoogveen. Door de veenvorming groeide het meer steeds meer dicht waardoor er hier en daar slechts een veenplasje overbleef. Later, na het op Emmen aansluiten van het Oranjekanaal tussen 1856 en 1858, droogde daardoor het meer uit waardoor op deze plaats eerst een agrarisch gebruik plaatsvond en later op deze plaats het industrieterrein kon worden gevestigd. De geschiktheid voor bewoning van het terrein is afhankelijk van het moment van ontstaan en de exacte contouren van het meer in de loop der tijd.

Aan het einde van de 19e of het begin van de 20e eeuw is op de grens van de es met het voormalige Bargermeer een boomwal aangelegd, vermoedelijk als scheiding tussen een zandpad en bouwland.