direct naar inhoud van Artikel 3 Gebruiksregels
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013005-0701

Artikel 3 Gebruiksregels

3.1 Bestaand gebruik
 • a. Bestaand gebruik van in het verordeningsgebied gelegen gronden en bouwwerken, dat op het tijdstip van inwerking treden van deze verordening plaatsheeft op basis van een rechtsgeldig planologisch beluit, mag worden voortgezet, waarbij de volgende besluitsubvlakken met aanduiding gelden:
  • 1. Bedrijfsdoeleinden categorie B;
  • 2. Bedrijfsdoeleinden categorie Bg;
  • 3. Bedrijfsdoeleinden categorie Bga;
  • 4. Bedrijfsdoeleinden categorie Bga met bedrijfswoning (Bw);
  • 5. Bedrijfswoning (Bw);
  • 6. Horecadoeleinden (H);
  • 7. Grootschalige handel (G(d)H;
  • 8. Kwekerij (Kw);
  • 9. Leiding-Gas (L-G);
  • 10. Prostitutiebedrijf (Pr);
  • 11. Recyclingbedrijf (open) (Rc);
  • 12. Waarde-Archeologie (WR-A).
3.2 Aanvullend gebruik
 • a. Ter plaatse van het besluitsubvlak 'B' mogen de gronden en bouwwerken naast het bestaande gebruik uitsluitend worden gebrukt voor bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën B;
 • b. Ter plaatse van het besluitsubvlak 'Bg' mogen de gronden en bouwwerken naast het bestaande gebruik uitsluitend worden gebruikt voor bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën Bg;
 • c. Ter plaatse van het besluitsubvlak 'Bga' mogen de gronden en bouwwerken naast het bestaande gebruik uitsluitend worden gebruikt voor bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën Bga;
 • d. Ter plaatse van het besluitsubvlak 'Bga' met bedrijfswoning (Bw) mogen de gronden en bouwwerken naast het bestaande gebruik uitsluitend worden gebruikt voor bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën Bga;
 • e. Ter plaatse van het besluitsubvlak 'Bw' mogen de gronden en bouwwerken tevens worden gebruikt voor bedrijfswoningen;
 • f. Ter plaatse van het besluitsubvlak 'H' mogen de gronden en bouwwerken tevens worden gebruikt voor Horeca;
 • g. Ter plaatse van het besluitsubvlak 'G(d)H' mogen de gronden en bouwwerken tevens worden gebruikt voor grootschalige detailhandel;
 • h. Ter plaatse van het besluitsubvlak 'Kw' mogen de gronden en bouwwerken tevens worden gebruikt voor kwekerijen;
 • i. Ter plaatse van het besluitsubvlak 'L-G' mogen de gronden tevens worden gebruikt voor gasleidingen;
 • j. Ter plaatse van het besluitsubvlak 'Pr' mogen de gronden en bouwwerken tevens worden gebruikt voor een prostitutiebedrijf;
 • k. Ter plaatse van het besluitsubvlak 'Rc' mogen de gronden en bouwwerken tevens worden gebruikt voor open recyclingbedrijven;
 • l. Ter plaatse van het besluitsubvlak 'WR-A' worden de gronden tevens gebruikt voor archeologie.