direct naar inhoud van 2.3 Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied
Plan: Emmer-Compascuum, Verl. Tweede Groenedijk 22 (Melkveehouderij)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2012031-0701

2.3 Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Binnen het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied Emmen" heeft het bedrijf de bestemming "Agrarisch - Grondgebonden 2" binnen de gebiedsbestemming "Agrarisch met waarden - Grootschalige Veenontginningen". Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot 14 augustus 2012 ter inzage gelegen.

De omgeving van het bedrijf wordt binnen het bestemmingsplan beschouwd als het landbouwontwikkelingsgebied. Grondgebonden agrarische bedrijven met de bestemming "Agrarisch - Grondgebonden 2" krijgen ruime ontwikkelingsmogelijkheden: het bouwvlak kan met binnenplanse wijziging worden vergoot naar maximaal 2,5 ha. Tevens is het bij voldoende aantoonbare bedrijfseconomische noodzaak mogelijk een tweede bedrijfswoning binnen het agrarische bouwvlak te realiseren.

De nu gevraagde bedrijfsuitbreidingen zijn realiseerbaar binnen een bouwvlak van 2,5 ha. Hiermee voldoet het plan aan de voorwaarden zoals die worden gesteld binnen het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied Emmen".