direct naar inhoud van 3.5 Water
Plan: Emmer-Compascuum, plan tot gedeeltelijke wijziging voor aanleg Runde
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2012024-0701

3.5 Water

In het kader van het project tot aanleg van de Runde is waterschap Hunze en Aa's betrokken. Het project heeft als doel het veenriviertje op meanderende wijze terug in het landschap te brengen. In het bestemmingsplan Emmer-Compascuum (met tekeningnummer 09.038) is
een uitgebreide waterparagraaf opgenomen. In dit bestemmingsplan is eveneens rekening
gehouden met de mogelijke aanleg door een wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Van deze wijzigngsbevoegdheid wordt middels voorliggende plan gebruik gemaakt. Voor
wijzigingsplannen behoeft dan ook geen aparte waterparagraaf te worden opgenomen