direct naar inhoud van Artikel 2 Wijze van meten
Plan: Emmer-Compascuum, woning Westerdiep OZ
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2011025-0701

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de inhoud van een bouwwerk:

dit is de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels en de buitenzijde van de daken en dakkapellen;

2.2 de goothoogte van een bouwwerk:

dit doet zich voor vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot dan wel de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.3 de dakhelling:

een situatie waarbij gemeten wordt langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk:

hierbij wordt gerekend vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk dat geen gebouw is. Dit met uitzondering van de ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen en daarmee naar hun aard gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk:

hiervan is sprake van een situatie gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken dan wel het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde nivo van het afgewerkte bouwterrein op de plaats van het bouwwerk.