direct naar inhoud van 5.4 Zuidelijke bouwmassa
Plan: Emmen, Willinkplein Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010047-0702

5.4 Zuidelijke bouwmassa

De zuidelijke bouwmassa kent, net als de noordelijke bouwmassa en de naastgelegen Klokkenslag bebouwing, een orthogonale positionering en heeft een bouwhoogte van maximaal 14 meter. Het kan uitgevoerd worden als zijnde één bouwmassa danwel opgebouwd worden uit meerdere bouwmassa's waarbij de orthogonale opzet leidend is. De functionele invulling is divers. Er is ruimte voor circa 10.000 m2 aanonder andere kantoren, hotel, sportschool, maatschappelijke functies of maximaal 60 wooneenheden. Gezien de situering van de bouwmassa en de stedenbouwkundige en functionele setting is detailhandel hier echter niet toegestaan. De bebouwing ligt aan de Hondsrugweg in dezelfde rooilijn als de twee woongebouwen van de Klepel. De rooilijn is dus terugliggend ten opzichte van de noordelijke bouwmassa wat betekent dat vanaf de Hondsrugweg het sculpturale noordelijke bouwblok in het oog springt. De toegang tot de parkeergarage kan in de bouwmassa geïntegreerd worden waardoor deze uit het zicht verdwijnt.

Er zijn zonnediagrammen voor de maximale bebouwingssituatie gemaakt die duidelijk maken dat de toekomstige bezonningssituatie met het oog op een goede ruimtelijke ordening acceptabel is. Deze zonnediagrammen zijn in Bijlage 16 opgenomen. Verder kunnen burgemeester en wethouders nadere eisen stellen aan de bouwplannen ter voorkoming of beperking van windhinder. In dat kader kunnen burgemeester en wethouders tevens van een initiatiefnemer van een bouwplan verlangen een windtunnelonderzoek aan hen te overleggen.