direct naar inhoud van 4.3 Bedrijfsplan
Plan: Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010044-0701

4.3 Bedrijfsplan

Als onderdeel van de aanvraag tot de bouw van een aardappelbewaarloods heeft de maatschap een bedrijfseconomische onderbouwing opgesteld. Uit de tekst blijkt dat het bedrijf circa 110 hectare groot is. Een groot deel ervan (circa 60 ha) vormt het huiskavel. Er liggen ook gronden nabij Geesbrug (ca. 30 ha, gemeente Coevorden). Het agrarisch bedrijf heeft een melkveehouderijtak en een akkerbouwbedrijf. De melkveehouderij is geconcentreerd op de locatie aan de Erfscheidenweg 74, het akkerbouwbedrijf is gevestigd aan de Erfscheidenweg 57, beiden te Nieuw-Amsterdam.

Door aanpassing van de eisen bij AVEBE dienen aardappels langer bewaard te worden. Hietoe is een loods op eigen huiskavel efficienter dan de locatie waar de afgebrande loods op het bedrijventerrein te Veenoord stond. Ook scheelt dit in de arbeidstijd en verkeersveilgheid, ook kan een betere kwaliteit worden behaald.

De te bouwen aardappelbewaarloods betekent dat er voldoende ruimte en hoogte is voor de opslag van aardappelen. Ook de kisten voor het pootgoed kunnen worden opgeslagen, evenals de landbouwmachines.