direct naar inhoud van 4.1 Algemene planbeschrijving
Plan: Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010044-0701

4.1 Algemene planbeschrijving

De locatie ligt in de buurtschap Barger-Erfscheidenveen. Deze buurtschap behoort tot het in 1852 gestichte Nieuw-Amsterdam. Barger-Erfscheidenveen bestaat sinds 1913.

Oorspronkelijk was dit gebied een moeras. Vanaf Zuidbarge is in deze richting ontgonnen. Ter hoogte van Erfscheidenveen is wel een verhoging in het landschap herkenbaar. Door de ontginning zijn lange, dunne percelen met een noord-zuidoriƫntatie ontstaan. Inmiddels zijn door herinrichting grotere percelen ontstaan. Het betreft een open landschap.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010044-0701_0003.png"

Figuur 4-1: De ligging van het plangebied Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57

Ten noorden van het plangebied ligt een exploratielocatie van de NAM. Ontsluiting van deze NAM-locatie vindt plaats via de speciaal hiervoor aangelegde weg over het perceel van de aanvrager. Deze weg wordt gezien als rand van het agrarisch bouwperceel. Een agrarisch bouwperceel beslaat 1 hectare en bij voorkeur van 100 meter breed en 100 meter diep. Door de weg wordt het perceel iets minder breed en dus wat dieper. Gelet op de leeftijd van het nog geldende bestemmingsplan is niet eerder expliciet het agrarisch bouwperceel aangeduid.

Het plan voorziet in de bouw van een aardappelloods achter de bestaande bebouwing. Om een geconcentreerd geheel te verkrijgen, komt de loods op niet meer dan 20 meter van de bestaande bebouwing af te staan. De toegangsweg ten behoeve van de NAM-locatie wordt mede door de verzoeker gebruikt als ontsluiting voor deze nieuwe loods.