direct naar inhoud van 4.1 Omgeving
Plan: Landgoed Scholtenszathe, Scholtenskanaal OZ 72
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010031-0701

4.1 Omgeving

Landgoed Scholtenszathe is voor de eeuwwisseling op particulier initiatief ontstaan, in samenwerking met diverse overheden en de Agenda voor de Veenkoloniƫn. Er waren namelijk diverse ontwikkelingen die het gebied een multifunctioneel karakter zouden geven en die reden waren voor een meer samanhangend geheel. Te denken valt aan waterconservering, buffering, traditionele akkerbouw, biologische landbouw, bosbouw, een ecologische verbindingszone, een hoofdgebouw met buitenplaatsen en recreatief (mede)gebruik.

Scholtenszathe is een landgoed van ongeveer 1000 hectare. Ongeveer 670 hectare wordt gebruikt als akkerbouwgrond, 250 hectare voor bos en 45 hectare voor een natuurzone. De aanleg van het landgoed Scholtenszathe is gestart in 1998. Het landgoed is genoemd naar de vroegere eigenaar van het gebied Willem Albert Scholten. Hij wist in de 19e eeuw grote gebieden in Oost-Drenthe te verwerven. Na de veenontginning was het gebied vooral geschikt voor de teelt van aardappelen. De helft van de oppervlakte van het landgoed blijft beschikbaar voor de landbouw. De andere helft verliest de traditionele landbouwfunctie. 270 hectare is als bos ingeplant. In een strook langs het Scholtenskanaal zijn 24 buitenplaatsen gepland.Inmiddels is zijn enkele uitgangspunten bijgesteld en verwoord in een ontwikkelingsperspectief (zie paragraaf 2.4.3).

De beoogde vestigingslocatie van het hoofdgebouw is gelegen binnen de kern Klazienaveen-Noord. Het akkerbouwbedrijf ligt ten noorden van een aantal woningen.