direct naar inhoud van 2.5 Conclusie
Plan: Landgoed Scholtenszathe, Scholtenskanaal OZ 72
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010031-0701

2.5 Conclusie

Het rijksbeleid werkt nauwelijks rechtstreeks door in het plangebied. Hierdoor is het bestemmingsplan in directe zin niet in strijd met het rijksbeleid. Het rijksbeleid werkt indirect door via het provinciaal beleid. Het provinciaal beleid vormt op zijn beurt weer de input voor het gemeentelijk beleid. Voor het voorliggende bestemmingsplan kan geconcludeerd worden dat dit passend is in het provinciale beleid.

In kader van het gemeentelijk beleid en de accordering van de door het landgoed voorgestane ontwikkelingen op landbouwkundig gebied kan worden geconcludeerd dat de gewenste ontwikkeling door middel van dit bestemmingsplan tot uitvoering kan worden gebracht.