direct naar inhoud van Artikel 5 Algemene gebruiksregels
Plan: Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010025-0701

Artikel 5 Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

  • a. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
  • b. het opslaan van gebruiksklare voer- en vaartuigen of onderdelen hiervan;
  • c. het storten, opslaan, opgeslagen houden of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;
  • d. het gebruik van bouwwerken welke zijn opgericht na een door het bevoegd gezag te verlenen omgevingsvergunning voor andere doeleinden dan waarvoor de omgevingsvergunning is verleend.