direct naar inhoud van 1.3 Huidige planologische regelingen
Plan: Erica, Ericasestraat 46 (paardenpension)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010010-0003

1.3 Huidige planologische regelingen

Het bedrijf heeft binnen het bestemmingsplan "Erica, linten Ericasestraat / Kerkweg / Verlengde Vaart " (vastgesteld 28-04-94, goedgekeurd 29-11-94) de bestemming "Agrarische doeleinden A (grondgebonden en niet-grondgebonden)". Het naastgelegen terrein waar de uitbreiding plaatsvindt heeft de bestemming "Agrarische doeleinden (zonder bouwperceel)".

De paardenpension-activiteiten zijn niet passend binnen de bestemming "Agrarische doeleinden A (grondgebonden en niet-grondgebonden)". Daarnaast staat het bestemmingsplan geen bebouwing toe binnen de bestemming "Agrarische doeleinden (zonder bouwperceel)".

Het voorliggende plan is bedoeld om de bedrijfsactiviteiten te legaliseren en de uitbreiding planologisch mogelijk te maken. Het plan vervangt één bestemmingsplan gedeeltelijk:

  • Bestemminsplan Erica, linten Ericasestraat / Kerkweg / Verlengde Vaart (vastgesteld 28-04-94, goedgekeurd 29-11-94)