direct naar inhoud van 1.2 Ligging plangebied
Plan: Erica, Ericasestraat 46 (paardenpension)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010010-0003

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied ligt ten noorden van de kern Erica. Het wordt globaal begrensd door de Ericasestraat in het westen en verder omringd door percelen weidegrond. Achter het bedrijf ligt het grootschalige Veenkoloniale landschap dat voornamelijk in gebruik is als akkerbouwland of weidegrond.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010010-0003_0001.jpg"
Figuur 1: De indicatieve ligging van het plangebied