direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Bestemmingsplan Emmen, Centrum-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.200909054-0701

Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en paden;
 • b. parkeerterreinen;
 • c. informatiesystemen/signaleringsborden;
 • d. voorzieningen voor het openbaar vervoer;
 • e. geluidswerende voorzieningen;

en mede bestemd voor:

met bijbehorende:

 • h. andere bouwwerken;
 • i. kunstwerken en waterwerken;
 • j. toegangswegen, in- en uitritten;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

7.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken, geldt de volgende bepaling:

 • de bouwhoogte van andere bouwwerken, mag maximaal 6 m bedragen en maximaal 15 m² vloeroppervlak beslaan, met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten en informatiesystemen/signaleringsborden maximaal 10 m mag bedragen.