direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Emmen, Brandweerkazerne Emmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009039-0003

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groen(voorziening);
  • b. plantsoen;
  • c. water;
  • d. toegangswegen, in- en uitritten

4.2 Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen geldt dat op of in deze gronden geen gebouwen mogen worden gebouwd;

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

  • a. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs de openbare weg mag maximaal 1 meter bedragen;
  • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen en maximaal 15m² vloeroppervlak beslaan;
  • c. De bouw van één antennemast met een bouwhoogte van maximaal 30 m is toegestaan, mits geen antennemast is opgericht binnen gronden met de bestemming bedrijf-brandweerkazerne.