direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013012-0701

Hoofdstuk 1 Inleiding

In 2006 is een vrijstellingsprocedure ex. artikel 19 lid 2 WRO gevoerd voor een 7-tal clusters bestaande uit grondgebonden woningen ten behoeve van de herstructurering van de wijk Emmerhout. Aan Het Waal zijn de bouwblokken C4a en C4b uit bovengenoemde vrijstellingsprocedure nog niet ingevuld. In de planopzet is destijds uitgegaan van de bouw van 2 x 14 grondgebonden woningen bestemd voor de verkoop. In verband met tegenvallende afzet is dit tot op heden niet geraliseerd en liggen beide locaties braak.

Vanauit een oudergroep van meervoudig gehandicapte jongeren bestaat de belangstelling voor de locatie C4a. In opdracht van woningbouwcorporatie Domesta is door Bouwfonds in samenwerking met ouders en zorginstelling Baalderborg groep een plan ontwikkeld voor het realiseren van 24 zorgeenheden (groepswoningen met 24-uurs zorg) met bijbehorende ruimten en buitenberging. Bij de uitwerking is zo veel mogelijk aangesloten bij de oorspronkelijke planopzet. De 24 zorgappartementen worden gerealiseerd in twee bouwblokken die verbonden worden met een middendeel waarin de bijbehorende ruimten zijn geprojecteerd.

Voor bouwblok C4b is een plan ontwikkeld voor de bouw van 14 eengezinswoningen met bijbehorende bergingen bestemd voor de sociale verhuur. De bouwblokken komen qua afmetingen overeen met de bouwblokken voor de 24 zorgappartementen.

Een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan is noodzakelijk in verband met drie afwijkingen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan:

  • a. De bebouwing (bouwdiepte) van zowel de aaneengesloten woningen als van de appartementen overschrijden het bouwvlak van het geldende bestemmingsplan;
  • b. Appartementen passen niet binnen de bestemming Wonen-Aaneengesloten, zijnde grondgebonden woningen;
  • c. Woonbebouwing wordt tevens gerealiseerd binnen de bestemming Verkeer-Verblijf.

Deze ruimtelijke onderbouwing geeft alle relevante ruimtelijke en milieutechnische informatie met betrekking tot de beoogde afwijking van het geldende bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2013012-0701_0001.jpg"

Figuur 1.1: Indicatie plangebied

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2013012-0701_0002.jpg"

Figuur 1.2: Globale uitsnede plangebied