direct naar inhoud van 3.1 Archeologie
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013009-0501

3.1 Archeologie

Per 1 september 2007 is de Monumentenwet 1988 gewijzigd ter uitvoering van het verdrag van Malta. Het verdrag vraagt om bescherming van het archeologisch bodemarchief tegen bodemverstoringen als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De Monumentenwet verplicht gemeenten om bij het opstellen van nieuwe planologische regelingen rekening te houden met de te verwachten en de aanwezige archeologische waarden. Behoud van die waarden is het uitgangspunt.

Het plangebied heeft een lage verwachting op de concept archeologische beleidsadvieskaart. De geplande bodemingrepen overschrijden niet gestelde vrijstellingseisen van 1000 m2 en 30 cm diepte. Een archeologisch onderzoek is dan ook niet uitgevoerd.