direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013009-0501

1.1 Aanleiding

Door de heer Van der Weyden is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een woning en garage aan Bladderswijk OZ 138 te Nieuw-Dordrecht/Oranjedorp. De aanvraag heeft betrekking op strijdigheid met het bestemmingsplan.

De aanvraag is genoteerd onder zaaknummer 201200194. De bijbehorende verbeelding met de plancontour heeft het nummer NL.IMRO.0114.2013009-0501.
afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2013009-0501_0001.jpg"

Afbeelding 1: Locatie plangebied in omgeving (rode cirkel)