direct naar inhoud van 2.5 Inventarisatiebronnen
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013005-0701

2.5 Inventarisatiebronnen

Bij het opzetten van deze beheersverordening is een aantal bronnen geraadpleegd.

Het geldende bestemmingsplan en de in paragraaf 3.1 genoemde beleidsstukken, alsmede andere ruimtelijke besluiten zijn in te zien op het gemeentehuis van Emmen of op de gemeentelijke website.