direct naar inhoud van 1.3 Leeswijzer
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013005-0701

1.3 Leeswijzer

De beheersverordening is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie in het beheersgebied. Daarna wordt in hoofdstuk 3 het beleid en de milieu- en omgevingsaspecten uiteengezet. Hoofdstuk 4 geeft een juridische toelichting op de beheersverordening en gaat in op de uitvoerbaarheid hiervan. Daarna volgen de regels die zijn opgesplitst in gebruiksregels en bouwregels.