direct naar inhoud van Artikel 5 Anti-dubbelbepaling
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013005-0701

Artikel 5 Anti-dubbelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.