direct naar inhoud van 4.2 Stedenbouwkundigplan
Plan: Emmen, Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2012042-0701

4.2 Stedenbouwkundigplan

De betreffende locatie ligt op de hoek Ermerweg en het Oranjekanaal ofwel Achter het Kanaal. De locatie vormt een braakliggend terrein. Hiervoor stond op de locatie een pand dat de laatste tijd in gebruik was als het pension "Hunebed".

Voorliggend plan voorziet in de bouw van 4 woningen. Twee woningen zijn gesitueerd aan de Ermerweg en twee, waarvan een hoekwoning, Achter het Kanaal. De voorgevelrooilijnen verspringen ten opzichte van elkaar .De woningen zijn vrijstaand en bestaan uit 1 bouwlaag met kap. De kaprichtingen zijn wisselend en vrij stijl. De dakhelling correspondeert met de vroegere kleine verveningsarbeiderswoningen.

De woning op het perceel Ermerweg 92 zou in eerste instantie ook worden herbouwd. Het plan was op deze woning verder van de weg vandaan te plaatsen. In deze nieuwbouwplannen is hier al op ingespeeld.

In het nieuwe bouwplan is sprake van variƫrende onderlinge afstanden van het gebouw ten opzichte van de perceelsgrens. In het plan wordt gespeeld met de zijdelingse perceelsafstanden. Deze afstand mag minimaal 2 meter zijn wanneer de andere zijdelingse perceelsafstand minimaal 3.5 meter bedraagt. Deze wisselende afstanden zijn ontstaan door de gerende verkavelingslijnen en door een meer speels of losser beeld te bewerkstelligen. Het parkeren vindt op eigen erf plaats.

Alle 4 woningen bestaan uit 1 bouwlaag met kap; 2 woningen hebben een aanbouw die bestaat uit 1 bouwlaag met een platte dakafdekking en 2 uit 1 bouwlaag met een kap.

De 2 woningen met de aanbouw met kap (hoofdgebouw met "zijbeuk") staan haaks op de hoofdvorm. Door de haakse situering komt de aanbouw dichter dan 3 meter uit de zijgrens te staan. In de onderhavige situatie wordt dit niet als storend of afwijkend beschouwd omdat de bebouwing sowieso veelal afwijkt van de standaard bebouwingsregels. De afwijkingen kunnen in sommige situaties zelfs als kenmerkend worden genoemd.

De gevels van de bebouwing zichtbaar vanaf de openbare weg moeten een zelfde architectuur hebben en passend in de omgeving.