direct naar inhoud van 1.5 Overzicht verricht onderzoek
Plan: Emmer-Compascuum, Verl. Tweede Groenedijk 22 (Melkveehouderij)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2012031-0701

1.5 Overzicht verricht onderzoek

Ter voorbereiding van het bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken verricht. In deze paragraaf worden ze kort benoemd. De conclusies uit de onderzoeken zijn verwerkt in de toelichting.

  • Bedrijfsplan Mts. Hampsink (Mts. Hampsink);
  • Quickscan natuuronderzoek (Ecochore);
  • Landschappelijke inpassing nieuwbouw jongveestal (Reuvers Buro voor Groene Ruimtes);
  • Erfinrichtingsplan (Reuvers Buro voor Groene Ruimtes);
  • Berekening Fijnstof (WIK Adviesgroep);
  • Beschikking Natuurbeschermingswet (Provincie Drenthe);
  • Watertoets (Waterschap Velt en Vecht);
  • Verkennend bodemonderzoek (Terra Agribusiness).