direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding tot nieuw bestemmingsplan
Plan: Emmer-Compascuum, Verl. Tweede Groenedijk 22 (Melkveehouderij)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2012031-0701

1.1 Aanleiding tot nieuw bestemmingsplan

Bij de gemeente Emmen is begin 2011 een verzoek binnengekomen van dhr. P.J.B. Hampsink, voor de uitbreiding van melkveehouderij Verlengde Tweede Groenedijk 22 te Emmer-Compascuum. De gewenste uitbreiding betreft de realisatie van een een nieuwe stal en een tweede bedrijfswoning. De nieuwe bebouwing is voorzien op het perceel, kadastraal bekend "Gemeente Emmen, sectie AB nummer 1140".

De stal wordt gerealiseerd ten behoeve van het houden van jongvee. Het jongvee wordt dan niet langer in een deel van de bestaande stal gehouden. De realisatie van de tweede bedrijfswoning heeft te maken met de geplande intrede van de zoon in de maatschap als volwaardige arbeidskracht.

Om het plan te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat het bouwvlak wordt vergroot van 1,5 ha. tot ca. 2,5 ha. Hiervoor is een partiƫle herziening van het bestemmingsplan benodigd. Voorliggend bestemmingsplan voorziet de vergroting van het bouwvlak ten behoeve van de gevraagde uitbreiding.