direct naar inhoud van 4.1 Algemene planbeschrijving
Plan: Klazienaveen, woning Oude Dordsedijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2012020-0701

4.1 Algemene planbeschrijving

Het plan voorziet in het toekennen van een woonbestemming op het perceel. Nadat de woonbestemming is verkregen zal, met inachtneming van hetgeen verwoord is in de beleidsnotitie 'Bouwen in de linten', de Welstandsnota en de regels zoals die van toepassing zijn op de bestemming Wonen - Vrijstaand lintbebouwing er een kader liggen voor een te bouwen woning met daarbij behorende, al dan niet aangebouwde, gebouwen en bouwwerken.

De te bouwen woning dient te passen in het bebouwingslint. Uitgangspunt is een woning met een dak haaks op de weg en met inachtneming van de rooilijn van de andere woningen langs dit gedeelte van de Oude Dordsedijk. Indicatief weergegeven ziet de opbouw van het perceel er als volgt uit. De zwarte lijnen geven de grens van het perceel weer, de oranje noord-zuid gerichte lijn is de rooilijn. In rood weergegeven een mogelijke opzet van bebouwing (niet op schaal, maar slechts indicatief, er is nog geen schetsplan oid aanwezig)

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2012020-0701_0010.jpg"