direct naar inhoud van 3.3 Archeologie
Plan: Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal OZ 23 (melkveehouderij)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2011049-0701

3.3 Archeologie

Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) van de gemeente Emmen is de bouwlocatie gelegen binnen een gebied met een middelhoge archeologische trefkans. In de gronden hebben in het verleden bodemverstorende activiteiten plaatsgevonden zodat de noodzaak voor een verkennend archeologisch onderzoek hiermee is komen te vervallen.

De bodemopbouw is niet meer intact. Mocht men tijdens het grondwerk onverhoopt alsnog archeologische resten aantreffen dan dient de bevoegde overheid, de gemeente Emmen, hiervan meteen op de hoogte te worden gebracht.