direct naar inhoud van 3.1 Bedrijfsplan
Plan: Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal OZ 23 (melkveehouderij)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2011049-0701

3.1 Bedrijfsplan

Om de uitgangspunten van het plan nader te onderbouwen heeft maatschap Bom-Wessels door administratiekantoor J.J. Woldendorp B.V. een bedrijfsplan laten opstellen. Het bedrijfsplan dient om de volwaardigheid, levensvatbaarheid en duurzaamheid aan te tonen.

Aard werkzaamheden
Het bedrijf is een gespecialiseerde melkrundveehouderij. Het bedrijf beschikt over ca. 75 ha. gronden. Met een collega-agrariƫr is overeengekomen dat door middel van ruil nog eens ca. 100 ha. ten behoeve van het bedrijf kan worden gebruikt.

Nut en noodzaak
Zowel de heer Bom sr als zijn vrouw en zoon zijn werkzaam in het bedrijf. De gewenste uitbreiding is noodzakelijk om ook in de toekomst een arbeidsinkomen van voldoende omvang te behouden. Het is de bedoeling een serrestal voor 199 melkkoeien te houden. Het jongvee wordt dan gehouden in de bestaande ligboxenstal. Met de uitbreiding kan voldaan worden aan de meest recente eisen ten aanzien van dierenwelzijn.

Grondgebondenheid
Het uitgebreide bedrijf biedt ruimte aan 199 melkkoeien. Men beschikt in de huidige situatie over ca. 75 ha. bedrijfsgrond. Dit is in principe voldoende te kunnen bespreken van een grondgebonden bedrijfsopzet, in de zin van het geldende bestemmingsplan. Verder kan gebruik worden gemaakt van 100 ha gronden van een collega-agrariƫr..

Levensvatbaarheid
Het bedrijf heeft na uitbreiding een omvang van ca. 270 NGE. Hiermee bestaat voldoende arbeid voor 1,5 volwaardige arbeidskracht.

Conclusie
Met het opgestelde bedrijfsplan is de grondgebondenheid en levensvatbaarheid voldoende aantoonbaar gemaakt.