direct naar inhoud van Artikel 3 Algemene gebruiksregels
Plan: Emmer-Compascuum, woning Westerdiep OZ
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2011025-0701

Artikel 3 Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik die in strijd is met de gegeven bestemming, zoals omschreven in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

  • a. het gebruik van gronden voor de opslag van (aan het oorspronkelijk verkeer onttrokken) voer- en vaartuigen, anders dan in gebruik van de bedrijfsvoering;
  • b. het gebruik van de gronden voor opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering;
  • c. het gebruiken van gronden en bouwwerken voor een prostitutiebedrijf of seksinrichting.