direct naar inhoud van 4.2 Stedenbouwkundige hoofdstructuur
Plan: Nieuw-Amsterdam, woningbouw hoek Vaart ZZ en Karel Palmstraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2011018-0701

4.2 Stedenbouwkundige hoofdstructuur

Nieuw-Amsterdam wordt gerangschikt onder de kanaaldorpen der hoogveengebieden. De karakteristieken van Nieuw Amsterdam - Veenoord zijn;

  • een rechthoekig kavelpatroon;
  • openheid, overzicht;
  • kanalen;
  • beplante linten;
  • compactheid van het dorp;
  • groene ruimtes in het dorp;
  • herkenbaarheid van de historische linten;

Lintbebouwing is een bebouwde omgeving aan beide zijden van een straat of kanaal met een typische lineaire structuur. Het verkavelingpatroon is voortgekomen uit een zo efficiƫnt mogelijke ontginning van het veen.

De bebouwingslinten langs de Verlengde Hoogeveensche Vaart en de Zijtak kenmerken zich door de aanwezige diversiteit aan bebouwing. Aan de zuidzijde van de Verlengde Hoogeveensche Vaart is naast woningbouw tussen de 2 bruggen een centrum ontstaan met diverse winkels. Aan de noordzijde van de Verlengde Hoogeveensche Vaart en aan de oostzijde van de Zijtak heeft de bebouwing een open en individueel karakter waar naast woningbouw ook garage-bedrijven, werkplaatsen en (voormalige) agrarische bedrijven zijn gevestigd. De bebouwing kenmerkt zich, naast een losse structuur, door relatief grote dakvlakken, waarvan de nokrichting haaks op de straat of het kanaal staat.

Het plangebied bevindt zich op de hoek Vaart ZZ en Zijtak. Het Zijtakkanaal vormt een zijkanaal van de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Het plangebied wordt verder begrensd door het perceel van het toenmalige postkantoor en de Karel Palm straat.

Naast het Postkantoor was aan de Vaart ZZ was een meubelzaak van firma Otter gevestigd. Daarna is een winkel in ruitersportartikelen in dat pand gevestigd, genaamd Onimex. De twee geschakelde panden bestonden uit twee bouwlagen met een platte afdekking.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2011018-0701_0007.jpg"

Locatie pand Otten, later Onimex aan Vaart ZZ 70 te Nieuw-Amsterdam

Het monumentale pand op Vaart ZZ 72 was in gebruik als bedrijfswoning. Op de hoek Vaart ZZ-Zijtak staat de monumentale brugwachterswoning. Aan de Karel Palm straat zijn een nutsvoorziening, de achterkant van het winkelpand en een telefooncentrale, behorende bij het postkantoor te zien. Aan de overzijde van de Karel Palm straat is een supermarkt met een ruime parkeerplaats aanwezig. De gevel van de supermarkt bestaat uit een zogenaamde "blinde muur".

Inmiddels zijn de bedrijfspanden van Onimex afgebroken en de monumentale dienstwoning gedeeltelijk afgebrand. Het plangebied is grotendeels braakliggend.